Stacks Image 13315

Achille Zavatta

Stacks Image 1692
Stacks Image 1693
Stacks Image 1694
Stacks Image 1695
Stacks Image 1696
Stacks Image 1697
Stacks Image 1698
Stacks Image 1699
Stacks Image 1700
Stacks Image 1701
Stacks Image 1702
Stacks Image 1703
Stacks Image 1704
Stacks Image 1705
Stacks Image 1706
Stacks Image 1707
Stacks Image 1708

CONTRAT DE ACHILLE ZAVATTA
(AU CIRQUE MEDRANO DE PARIS)

Stacks Image 1709
Stacks Image 1710